Prije upisa u autoškolu potrebno je napraviti lječnički pregled u Poliklinici Matoc, Franje Lovrića 29, Sisak, čija lokacija je vidljiva na karti ispod.

Pojedinačne cijene

Naziv usluge Cijena nastavnog sata
Prometna i sigurnosna pravila (PPSP) za sve kategorije 22,50 kn
Upravljanje vozilom A1 kategorije 199,00 kn
Upravljanje vozilom A2 kategorije 199,00 kn
Upravljanje vozilom A kategorije 199,00 kn
Upravljanje vozilom B kategorije 150,00 kn
Upravljanje vozilom C kategorije 260,00 kn
Upravljanje vozilom CE kategorije 280,25 kn
Naziv usluge Cijena nastavnog sata
Prometna i sigurnosna pravila (PPSP) za sve kategorije 22,50 kn
Upravljanje vozilom A1 kategorije 199,00 kn
Upravljanje vozilom A2 kategorije 199,00 kn
Upravljanje vozilom A kategorije 199,00 kn
Upravljanje vozilom B kategorije 150,00 kn
Upravljanje vozilom C kategorije 260,00 kn
Upravljanje vozilom CE kategorije 280,25 kn

Cijene tečaja

Kategorija Cijena
B 5.925,00 kn
B (uz položenu A1, A2 ili A kategoriju) 4.590,00 kn
A1 4.655,00 kn
A2 4.655,00 kn
A 5.650,00 kn
A1 (uz položenu B kategoriju) 1.393,00 kn
A2 (uz položenu A1 ili B kategoriju) 2.985,00 kn
A (uz položenu A1, A2 ili B kategoriju) 2.985,00 kn
C 4.237,50 kn
CE 2.915,00 kn
Napomene:
  • PDV uključen u cijenu
  • ispit iz svakog nastavnog predmeta plaća se zasebno u iznosu određenom Odlukom MUP RH o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (cjenik).
  • Ispitni sat UV i dodatna nastava plaća se zasebno po cijeni iz tablice sa pojedinačnim cijenama
  • U slučaju plaćanja osposobljavanja karticama; cijena osposobljavanja se uvećava za visinu bankovne naknade.

 

Ostale informacije

Broj autoškole: A-46

Verifikacija MUP-a broj: 511-01-53-UP/I-2705/1-2009.