Prije upisa u autoškolu potrebno je napraviti lječnički pregled u Poliklinici Matoc, Franje Lovrića 29, Sisak, čija lokacija je vidljiva na karti ispod.

Pojedinačne cijene

Naziv usluge Cijena nastavnog sata
Prometna i sigurnosna pravila (PPSP) za sve kategorije 22,50 kn
Upravljanje vozilom A1 kategorije 170,00 kn
Upravljanje vozilom A2 kategorije 170,00 kn
Upravljanje vozilom A kategorije 170,00 kn
Upravljanje vozilom B kategorije 150,00 kn
Upravljanje vozilom C kategorije 260,00 kn
Upravljanje vozilom CE kategorije 280,25 kn

Cijene tečaja

Kategorija Cijena
B 5.925,00 kn
B (uz položenu B bez poluge mjenjača) 1.500,00 kn
B (uz položenu A1, A2, A ili AM kategoriju) 4.590,00 kn
A 4.925,00 kn
A (uz položenu A bez poluge mjenjača) 850,00 kn
A (uz položenu AM) 1.700,00 kn
A (uz položenu A1) 1.700,00 kn
A (uz položenu A2) 1.700,00 kn
A (uz položenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, DE, F, G, H kategoriju) 2.550,00 kn
A2 4.075,00 kn
A2 (uz položenu A2 bez poluge mjenjača) 850,00 kn
A2 (uz položenu AM) 1.700,00 kn
A2 (uz položenu A1) 1.700,00 kn
A2 (uz položenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, DE, F, G, H kategoriju) 2.550,00 kn
A1 4.075,00 kn
A1 (uz položenu A1 bez poluge mjenjača) 850,00 kn
A1 (uz položenu AM) 1.700,00 kn
A1 (uz položenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, DE, F, G, H kategoriju) 1.190,00 kn
C 4.237,50 kn
CE 2.915,00 kn
Napomene:
 • PDV uključen u cijenu
 • ispit iz svakog nastavnog predmeta plaća se zasebno u iznosu određenom Odlukom MUP RH o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (cjenik).
 • Ispitni sat UV i dodatna nastava plaća se zasebno po cijeni iz tablice sa pojedinačnim cijenama
 • U slučaju plaćanja osposobljavanja karticama; cijena osposobljavanja se uvećava za visinu bankovne naknade.

 

Ostale informacije

Broj autoškole: A-46

Verifikacija MUP-a broj: 511-01-53-UP/I-2705/1-2009.

  Ime i prezime
  Mjesto i država rođenja
  OIB
  Broj i mjesto izdavanja OI
  Adresa stanovanja
  Datum rođenja
  Kontakt broj tel/mob
  Kontakt email
  Željena kategorija polaganja
  Poruka uz prijavu (opcionalno)